De Boerderij Zelhem is in 1983 opgezet als een project voor mensen zonder werk, door de protestantse kerk en de toenmalige gemeente Zelhem. De Boerderij is in de loop der jaren uitgegroeid tot een centrum vol van activiteiten op velerlei gebied, en beslist niet alleen voor mensen zonder werk. Al die activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van velen, en allen vrijwilligers.

De Boerderij is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 - 16.00 uur, voor iedereen toegankelijk voor het volgen van een activiteit. Maar ook voor hen die alleen behoefte hebben aan een praatje of een partijtje schaak. Voor het aanbod van activiteiten kunt u hierboven op Activiteiten klikken.

Verder hebben we een werkplaats voor houtbewerking, waar men zaken maakt als voederhuisje, nestkastje, poppenhuis en schildersezel. Voor deze producten klik op Winkel, want deze zijn bedoeld voor de verkoop.

We beheren ook een volkstuinencomplex met ca. 25 tuintjes. Voor een overzicht klik op Volkstuinen op de HomeĀ­pagina.

Een informatiefolder met gegevens is beschikbaar op de deel van de Boerderij. Ook kunnen de vrijwilligers, die dagelijks aanwezig zijn, u verder helpen. Mocht dat niet voldoende zijn, benader dan een van de bestuursleden.

Onze missie.
De missie van de Boerderij is een drempelloze plek te scheppen voor iedereen, waar ieder zichzelf kan zijn en waar het eigene van mensen het uitgangspunt vormt.

Onze visie.
De Boerderij wil activiteiten en cursussen aanbieden die voor iedereen toegankelijk zijn, zodat ieder zich kan ontplooien op zijn of haar niveau, of contactmaken met anderen.

Bovendien.
Alle activiteiten en alle andere werkzaamheden bij de Boerderij worden gedaan met uitsluitend vrijwilligers.